پوستر فیلم  نابخشودنی

نابخشودنی

فیلم «نابخشودنی» درباره زنی است که مدتی طولانی را به دلیل ارتکاب به جرمی با خشونت بالا را در زندان گذرانده و حالا بعد از آزادی باید در جامعه ای حضور یابد که افراد آن جامعه، جرم او را به جنایتی نابخشودنی یاد می کنند.
فیلم‌های پیشنهادی