پوستر فیلم  فهرست مقدس

فهرست مقدس

محصولایران
انیمیشن «فهرست مقدس» روایتگر یک داستان تاریخی است که ماجرای آن در شهر نجران کشور یمن می گذرد و زمان آن به صد سال قبل از ظهور دین اسلام باز می گردد.
محمدامین همدانی
هومن فاضل
بهزاد عبدی