پوستر فیلم  نیروی عظیم

نیروی عظیم

فیلم «نیروی عظیم» داستان باج گیر دیوانه ای است که خود را «جوگرنات» معرفی می کند. او با مالک خط کشتیرانی نیکلاس پورتر در لندن تماس می گیرد و کشتی او را که با هزار و دویست مسافر در دریای آزاد است، تهدید به انفجار می کند. مدیریت خط کشتیرانی به دلیل ناآرامی دریا قادر به تخلیه مسافران کشتی از طریق قایق های نجات نیست، به همین دلیل تمایل دارد باج را بپردازد.
فیلم‌های پیشنهادی
Richard Lester
Richard Alan Simmons
Ken Thorne
Antony Gibbs