پوستر فیلم  مائودی

مائودی

فیلم «مائودی» درباره زنی مبتلا به بیماری آرتروز است که به عنوان یک مستخدم در خانه ای کار می کند. او در حالی که استعداد فوق العاده در هنر دارد، کم کم به عنوان فردی محبوب در میان همه شناخته می شود.
Aisling Walsh
Susan MullenBob Cooper
Sherry White
Michael Timmins
Stephen O'Connell