پوستر فیلم  شاخه گلی برای عروس

شاخه گلی برای عروس

محصولایران
فیلم «شاخه گلی برای عروس» درباره فردی به نام «سلطان‌ علی» است که دل در گرو دختری به نام «آزیتا» دارد و هدفش ازدواج با اوست. سلطان‌ علی در توافقی با «ناصر» دایی او، قول داده اگر این ازدواج سر بگیرد، در عوض زمین‌ هایش را در روستا به ناصر می‌ فروشد.