پوستر فیلم  ربات های مبدل

ربات های مبدل

محصولآمریکا
انیمیشن سریالی «ربات های مبدل» داستان ربات های مبدلی است که از حالت ایستاده با فیگور انسانی تبدیل به یک ماشین پر سرعت و پر قدرت می شوند. بعد از آن که گروهی از ربات های شورشی و خرابکار به نام «دسپتیکون ها» برای مردم زمین مشکل آفرین می شوند، نوبت به افسر پلیس «بامبلبی» می رسد تا ارتشی برای مقابله با آن ها تشکیل دهد و شورشیان را به زندان برگردانند تا زمین، آرامش خود را بازیابد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی