پوستر فیلم  ایسواران

ایسواران

محصولهند
فیلم «ایسواران» عنوان داستانی است درباره خدمتکار یک خانه به نام «ایسواران» که علاقه زیادی به رئیسش دارد و همیشه در صدد آن است که رئیس را از هرگونه بلا و خطر در امان نگه دارد.
Suseenthiran
Balaji Kapa
Suseenthiran
S. Thaman