پوستر فیلم  صدای منو می شنويد

صدای منو می شنويد

محصولایران
فیلم «صدای منو می شنوید» به کارگردانی «صادق پروین آشتیانی» روایت گر پدری است که به دنبال فرزند مفقود الاثرش است.