پوستر فیلم  تعطیلات مستربین

تعطیلات مستربین

فیلم «تعطیلات مستربین» داستان شخصیت معروف «مستر بین» است که یک بلیط مسافرتی به فرانسه برنده می شود. در این سفر او به طور ناخواسته باعث جدایی یک پسر بچه از پدرش می شود و حالا باید سعی کند که دوباره آن ها را به هم برگرداند.
Steve Bendelack
Howard Goodall
Tony Cranstoun