پوستر فیلم  محاکمه

محاکمه فصل 1 قسمت 35

محصولایران
سريال «محاكمه» بازگو کننده بخشی از تاریخ معاصر ایران است. گروهی که برای تلاش به اجرای قانون و عدالت هستند تا دادگاهی برای محاکمه شهربانی رضاشاه برگزار گردد. اما در این راه دچار مشکلات فراوانی می شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
حسن هدایت
حسین زندباف