پوستر فیلم  دل دار

دل دار

محصولایران
سریال «دل دار» داستان عاشقانه چند دختر و پسر است که از قشر متوسط و آسیب پذیر جامعه هستند. در ادامه به معضلاتی از قبیل بیماری و بیکاری نیز اشاره می کند. نقش اصلی قصه «آرش» است که به دلیل بیماری مادرش، دانشگاه را رها می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر