پوستر فیلم  خانه خلوت

خانه خلوت

محصولایران
فیلم «خانه خلوت» به کارگردانی «مهدی صباغ زاده» درباره «امیر جلال‌ الدین» است که در گذشته پاورقی نویس مطبوعات بوده‌ اما حاضر نیست خود را با شیوه جدید نوشتاری آن‌ ها تطبیق دهد و دچار مشکل می‌ شود. اصرارهای همسرش و نویسنده جوانی که پیش از این شاگردش بوده نیز راه به جایی نمی‌ برد و او دست از نوشتن برای مطبوعات می‌ کشد. تا این که پس انداز او به انتها می‌ رسد و سر و کله سمسار محله و همسایه بساز و بفروشش پیدا می شود.