پوستر فیلم  آخرین ملکه زمین

آخرین ملکه زمین

محصولایران
فیلم «آخرین ملکه زمین» علی‌ بخش جوان مهاجر افغانی که در ایران مشغول به کار است از خانواده به خصوص همسرش شاه گل مدتی بی خبر است. حوادث و تهدید حمله آمریکا به کشور افغانستان دلشوره های علی‌ بخش را بیشتر می کند و او تصمیم می گیرد به کشورش افغانستان بازگردد. در این سفر طولانی با فراز و نشیب های زیادی روبرو می شود.