پوستر فیلم  پادری

پادری

محصولایران
سریال «پادری» داستان قالیشویی به نام «فیروز مشتاق» است. او که قالیشویی اش بسته شده است، با اجاره مکانی جدید سعی می کند اعتبار قالیشویی «مشتاق» را نزد مشتری های خود حفظ کند. اما با انبوهی از فرش های شسته نشده و مشکلات روبه رو می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر