پوستر فیلم  پدرخوانده 3

پدرخوانده 3

محصولآمریکا
فیلم «پدرخوانده 3» داستان «مایکل کورلئونه» وارث خاندان تبهکار «کورلئونه» است که با از دست دادن برادرش در جریان فعالیت های تبهکارانه خانواده، و مبارزه با دیگر خانواده ‌ها و همچنین جدا شدن همسرش تصمیم گرفته است تا فعالیت های خانواده را کاملا قانونی کند. اما در این راه مشکلاتی وجود دارد.
فیلم‌های پیشنهادی
Francis Ford Coppola
Francis Ford Coppola
Carmine Coppola