پوستر فیلم  بانوی عمارت

بانوی عمارت

محصولایران
سریال «بانوی عمارت» داستان تاریخی مربوط به دوره قاجار است، که مضمونی عاشقانه داشته و هم چنین مسائل اجتماعی، سیاسی آن دوران را در قسمت های مختلف مورد بررسی قرار می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر