پوستر فیلم  دوما

دوما

محصولآمریکا
فیلم «دوما» داستان یک یوزپلنگ وحشی است که مادرش توسط شیرها کشته شده است و هیچ کسی را ندارد. او تبدیل به صمیمی ترین دوست و حیوان خانگی یک پسر جوان در آفریقای جنوبی می شود.
Carroll Ballard
E.K. Gaylord IIStacy Cohen
T.M. Christopher