پوستر فیلم  اژدهایان: نه قلمرو

اژدهایان: نه قلمرو

محصولآمریکا
انیمیشن «اژدهایان: نه قلمرو» عنوان داستانی است که وقوع یک حادثه خطرناک در سطح زمین که باعث ایجاد شکافی عمیق و بزرگ می‌ شود را نشان می دهد، دانشمندان از سراسر جهان در یک مرکز تحقیقاتی جدید دور هم جمع می‌ شوند تا این پدیده مرموز را مورد مطالعه قرار دهند. در این میان گروهی از بچه‌ ها، جایی که اژدهایان پنهان شده‌ اند را کشف کرده و در این مسیر اتفاقاتی رخ می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی