پوستر فیلم  غیر رسمی

غیر رسمی

محصولایران
«آیت الله خامنه ای» ابتدای رهبری خود دیدارها و جلسات متعددی با مسئولان دستگاه ها و نهادها،اهالی فرهنگ و هنر، متخصصان رشته های گوناگون و گروه های مختلف مردمی داشته اند. بر خی از این دیدارها در قالب جلسات رسمی و بسیاری بصورت «غیر رسمی» برگزار شده است. در این سری از مجموعه رهبر معظم انقلاب اسلامی با راویان دفاع مقدس دیدار می کند.