پوستر فیلم  سرزنده در 102 سالگی

سرزنده در 102 سالگی

محصولهند
فیلم «سرزنده در 102 سالگی» و یا «102 سالگی پایان نیست» درباره پیرمردی 102 ساله به نام « دتاترایا واخری» است که قصد دارد با گذشتن سنش از 116 سالگی، رکورد مسن ترین فرد که دست یک مرد چینی است را بزند. او پسری 70 ساله دارد که خیلی بد اخلاق است و همیشه به او می گوید: اگر اخلاق خود را عوض نکند، او را به آسایشگاه سالمندان می برد.
Umesh Shukla
Saumya Joshi
Bodhaditya Banerjee