پوستر فیلم  از سرنوشت

از سرنوشت

محصولایران
سریال «از سرنوشت» داستان رفاقت دو پسر بچه بی سرپرست است که از کودکی در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست زندگی می کنند. این دو که آرزو‌های بزرگی را در سر دارند، فراز و نشیب های زندگیشان آینده ای متفاوت را برایشان رقم می زند.
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
  • فصل چهارم
قسمت‌های بیشتر