پوستر فیلم  شاه ریچارد

شاه ریچارد

محصولآمریکا
فیلم «شاه ریچارد» درباره دو نفر از بهترین بازیکن های تنیس آمریکا یعنی «ونوس و سرنا ویلیامز» است که با سرمربی گری پدرشان توانستند بهترین مقام های جهانی را بدست بیاورند.
فیلم‌های پیشنهادی
Reinaldo Marcus Green
Zach Baylin
Kris Bowers
Pamela Martin