پوستر فیلم  صندوقچه بازی

صندوقچه بازی

محصولآمریکا
انیمیشن «صندوقچه بازی» داستان یک روباه آبی کوچک به نام «انجیر» است که در آن بازی و ماجراجویی می کند و دوستی و عشق را در اطراف کشف می کند. «انجیر» در هر قسمت، از صندوقچه بازی خود وسیله جدیدی پیدا می کند و این شروع ماجراجویی در هر قسمت است.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Drew Hodges
Drew HodgesJeff Goode