پوستر فیلم  قندون جهیزیه

قندون جهیزیه

محصولایران
فیلم « قندون جهیزیه» داستان «عطا» و «معصومه» که زن و شوهری هستند در خانه‌ ای مستأجرند و موعد تخلیه منزل مسکونی شان فرا رسیده است اما عطا می‌خواهد هر طور که شده قرارداد را تمدید کند با آن که او با عدم توانایی مالی مواجه است.
علی ملاقلی پور
سعید سعدی
مهدی سعدی