پوستر فیلم  پرواز در ارتفاع صفر

پرواز در ارتفاع صفر

محصولایران
فیلم «پرواز در ارتفاع صفر» داستان زندگی یک خلبان در دوران شروع جنگ است که تازه ازدواج کرده، همسرش بیماری قلبی دارد و استرس ماموریت های شوهر برای او اصلا خوب نیست و این فرد بر سر دوراهی انجام وظیفه یا ماندن پیش خانواده اش قرار می گیرد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر