برادرم خسرو
بستن
پوستر فیلم  برادرم خسرو

برادرم خسرو

محصولایران
فیلم «برادرم خسرو» داستان مرد جوانی است که به بیماری دو قطبی مبتلا است و باید مدتی را در خانه برادرش ناصر و همسرش بگذارند. اما رفتارهای عجیب و کودکانه خسرو آرامش خانه ناصر را از بین می برد.