پوستر فیلم  نون خ

نون خ

محصولایران
سریال «نون خ» داستان «نورالدین خانزاده» است که صاحب یک کارگاه فرآوری تخمه آفتاب‌ گردان است. وی تخمه کشاورزان هم محلی خود را به فردی در تهران به نام «میرزایی» می دهد تا در ترکیه بفروشد. اما «میرزایی» فوت می کند و «نورالدین» می ماند و بدهی به کشاورزان.
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
  • فصل چهارم
قسمت‌های بیشتر
سعید آقاخانی
مهدی فرجی
امیر وفایی
صادق آزمند
ادریس قادری