پوستر فیلم  مدرسه خرگوش: ماموریت تخم مرغی

مدرسه خرگوش: ماموریت تخم مرغی

محصولآلمان
انیمیشن «مدرسه خرگوش: ماموریت تخم مرغی» داستان «مکس» اولین خرگوش شهری است که در مدرسه خرگوش به عنوان «استاد خرگوش ها» توسط تخم مرغ طلایی انتخاب شده است. عده ای از این انتخاب خوشحال نیستند و اتفاقات بدی را رقم می زنند. اما «مکس» و دوستانش باید قدرت فوق العاده خودشان را پیدا کنند تا از عید پاک محافظت کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Ute von Münchow-Pohl
Dirk Beinhold
Alex Komlew