پوستر فیلم  لحظه گرگ و میش

لحظه گرگ و میش

محصولایران
فیلم «لحظه گرگ و میش» داستان فراز و فرود خانواده‌ «وحدت» در طول سه دهه با محوریت زندگی «یاسمن» تنها دختر خانواده است که با حوادث گوناگونی همچون جنگ، تحولات اقتصادی و اجتماعی و… از دهه ۶۰ آغاز و در زمان معاصر پایان می یابد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر