پاستاریونی
بستن
پوستر فیلم  پاستاریونی

پاستاریونی

محصولایران
فیلم «پاستاریونی» داستان نوجوانی به نام کوشان است که وقتی رستوران پدرش با بازی «سام درخشانی» ورشکسته می شود، تصمیم می گیرد یک بریانی به جای رستوران فست فود در تهران باز کند. او در این راه از خاله خانم خود با بازی «گوهر خیراندیش» کمک می گیرد تا رستورانش را افتتاح کند.
سهیل موفق
بیتا منصوری
حمزه صالحی
کاوه ایمانی