پوستر فیلم  خاطرات قتل

خاطرات قتل

فیلم «خاطرات قتل» داستان سه کارآگاه خبره در روستایی کوچک واقع در کره جنوبی است که با پیدا کردن جسد زنی دست و پا بسته و مورد تجاوز قرار گرفته شده، به دنبال قاتل زن می گردند که در این حین با اتفاقات جدیدی رو به رو می شوند.
فیلم‌های پیشنهادی
Bong Joon Ho
Seoung-Jae ChaMoo-Ryoung Kim
Tarô Iwashiro
Sun-min Kim