پوستر فیلم  شیر شاه

شیر شاه

محصولهند
فیلم «شیر شاه» که بر اساس واقعیت ساخته شده است داستان زندگی «ویکرام پاترا»، کاپیتان شجاع و تسلیم ناپذیر کشور هند را روایت می کند. او در سال 1999 در جنگ «کارگل» با روحیه ای دلاورانه به تعقیب سربازان پاکستانی از قلمرو هند پرداخت.
Vishnuvardhan
Sandeep Shrivastava
A. Sreekar Prasad