پوستر فیلم  سرقت بزرگ قرن

سرقت بزرگ قرن

فیلم «سرقت بزرگ قرن» در سال ۲۰۰۶ اتفاق می افتد.گروهی از دزدهای حرفه ای به یکی از شعبه های بانک ریو در آرژانتین رفته و یکی از هوشمندانه ترین سرقت ها در تاریخ این کشور را رقم می زنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Ariel Winograd
Dario Eskenazi
Pablo Barbieri Carrera