پوستر فیلم  معما

معما

محصولایران
فیلم «معما» در سال ۱۳۵۶ اتفاق می افتد. در آستانه ورود رئیس جمهور آمریکا به تهران «رضا درگاهی» کارمند تاسیسات فرودگاه بر اثر سرعت زیاد اتومبیل، گروهبان رحمتی، پاسبان گشت را زیر می‌ گیرد. اسلحه پاسبان مفقود می‌ شود. اداره آگاهی «سروان کیانی» و «سروان قاسمی» را مامور پیگیری پرونده می‌ کند.
حسین زندباف
ناصر شاملو
حسین زندباف
حسین زندباف