پوستر فیلم  پیمانکار

پیمانکار

محصولآمریکا
فیلم «پیمانکار» درباره جوانی است که پس از آن که از خدمت در واحد نیروهای ویژه آمریکا مرخص می شود، تصمیم می گیرد برای حمایت از خانواده اش و به همراه بهترین دوستش به یک سازمان خصوصی پیمانکاری بپیوندد. او سپس در ماموریتی مخفی در خارج از کشور باید تلاش کند از دست افرادی که به دنبال قتل او هستند، فرار کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Tarik Saleh
Basil IwanykErica Lee
J.P. Davis
Alex Belcher
Theis Schmidt