پوستر فیلم  نجات دهنده

نجات دهنده

محصولآمریکا
فیلم «نجات دهنده» دو سال پس از نابودی بشریت توسط یک ویروس کشنده اتفاق می افتد. زمانی که یک مامور اف بی آی اتفاقی با زنی آشنا می شود که بدنش نسبت به این ویروس مقاوم است. حال باید از او در برابر رهبر باند یک تبهکار خطرناک محافظت کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Jon Keeyes
Matthew Rogers
Alan Canant