پوستر فیلم  حفره

حفره

محصولایران
فیلم «حفره» عنوان داستانی است درباره پسری به اسم «ایمان» که دانشجوی هوافضا در خارج از کشور است و با شنیدن خبر تصادف خواهرش و حال نامساعد او وارد ایران می‌ شود و در این هنگام با دوست خواهرش «مونا» آشنا می شود.
کاوه خداشناس
حسین مومن
نوید توحیدی