پوستر فیلم  ویکی و مردان پر زور

ویکی و مردان پر زور

انیمیشن «ویکی و مردان پر زور» یا «ویکی وایکینگ» داستان پسر نوجوانی به نام «ویکی» با موهای بلند قرمز رنگ است. او به همراه پدر و مادرش در دهکده کوچکی به نام «فلیک» زندگی می‌ کند. پدرش رییس و فرمانده دهکده ‌است. او مانند بقیه وایکینگ‌ ها نیست ولی به کمک هوش زیادش در وضعیت‌ های نا امید کننده به وایکینگ‌ های دیگر و دوستانش کمک می ‌کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی