پوستر فیلم  عید امسال

عید امسال

محصولایران
سریال «عید امسال» درباره «آقا رضا» و خانواده اش است که از طبقه فرودست جامعه هستند. «منصور»، پسر «آقا رضا» که در فرش فروشی کار می کند در نزدیک ایام نوروز چکی به مبلغ پنج میلیون تومان را باید برای صاحب کار خود نقد کند، اما چک توسط مادرش، هنگام شستشوی لباس، از بین می رود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر