بازی انگلیسی
بستن
پوستر فیلم  بازی انگلیسی

بازی انگلیسی

محصولانگلیس
سریال «بازی انگلیسی» داستان اختراع فوتبال را روایت می کند و این که چگونه به سرعت این بازی افزایش یافت و با عبور از تقسیمات طبقاتی به محبوب ترین بازی جهان تبدیل شد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی