پوستر فیلم  شهر موشها

شهر موشها

محصولایران
فیلم عروسکی «شهر موش ها» به کارگردانی «محمدعلی طالبی» و «مرضیه برومند» و به قلم «احمد بهبهانی» ماجرای یک شهر پر از موش است که یک «گربه» سیاه قصد حمله به آن را دارد. به همین خاطر، موش‌ ها تصمیم می گیرند که به یک شهر جدید بروند. والدینشان از راه سخت اما کوتاه حرکت می کنند تا شهر را برای حضور بچه ها و آقا معلم و آشپزباشی، که از راه جنگلی می آیند، آماده کنند.