پوستر فیلم  سلیم

سلیم

محصولایران
فیلم «سلیم» به کارگردانی «وحید پاکزاد» با محوریت خکشالی و کمبود آب است.این داستان روایتگر روستایی است که درگیر خشک‌ سالی می‌ شود و در بنیان خانواده‌ های این روستا تزلزل پدید می‌ آید که در ادامه چند راه حل برای نجات از بحران خشکسالی ارائه می‌ شود.