پوستر فیلم  پیکو

پیکو

محصولهند
فیلم «پیکو» عنوان داستانی است درباره دختر جوانی به نام «پیکو» که با پدر هفتاد ساله خود زندگی می کند و به ناچار در یک سفر پر ماجرا باهم همراه می شوند.
Shoojit Sircar
Juhi Chaturvedi
Anupam Roy