پوستر فیلم  سندباد و سارا

سندباد و سارا

محصولایران
داستان فیلم «سندباد و سارا» به کارگردانی «غلامرضا آزادی» از جایی شروع می شود که «سندباد» بر اثر یک اتفاق از زمان خودش به زمان حال و سر از ایران در می آورد و در این حال اتفاقات عجیبی برای او رخ می دهد.
غلامرضا آزادی
فریال بهزاد
مینا تقوی