پوستر فیلم  دلدادگان

دلدادگان

محصولایران
سریال «دلدادگان» داستان رویارویی دو خانواده را نشان می‌ دهد. شخصیت های این قصه زندگی محلی و همسایگی کنار هم دارند و هم چنین بحث مبارزه با اعتیاد و فساد اقتصادی هم، از رگه‌ های داستان این سریال است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر