پوستر فیلم  9 گلوله

9 گلوله

محصولآمریکا
فیلم «9 گلوله» درباره یک نویسنده به نام «جیپسی» است که همه چیز را به خطر می اندازد تا پسر جوان همسایه به نام «سم» را که شاهد قتل پدر و مادرش توسط یک جنایتکار محلی به نام «جک» بوده است، نجات دهد. اکنون جیپسی برای فرار از چنگال جک که در گذشته به او علاقه داشته است، ناامیدانه تلاش می‌ کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Gigi Gaston
Wendy BengeCassian Elwes
Gigi Gaston
Hugo de Chaire