پوستر فیلم  پدر چهار فرزند و وایکینگ ها

پدر چهار فرزند و وایکینگ ها

محصولدانمارک
فیلم «پدر چهار فرزند و وایکینگ ها» درباره یک خانواده پرجمعیت است که پس از بروز چندین مشکل به مرور از هم دور می شوند. پدر و مادر خانواده ارتباط خوبی با هم ندارند و دختر بزرگ تر مجبور است برای برادران و خواهرش نقش مادر را ایفا کند. در این حال عموی مهربان و دوست داشتنی خانواده تصمیم می گیرد برای بهبود روابط اعضای خانواده، آن ها را به یک مرکز مشاوره خانوادگی ببرد. جایی که باید به مدت یک هفته مثل وایکینگ ها زندگی کنند.