پوستر فیلم  چشم عقاب

چشم عقاب

محصولایران
فیلم سینمایی «چشم عقاب» داستان مردی به نام «گرگیج» است که سردسته گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر است. او پس از کشتن برادر فرمانده پاسگاه منطقه ای در سیستان و بلوچستان که یک سرگرد نیروی انتظامی بود، دستور قتل همسر یکی از زیر دستانش به نام «زایلی» را نیز به دلیل امتناع از حمل اسلحه قاچاق صادر می کند.
مهدی ژورک