پوستر فیلم  دوئل

دوئل

محصولایران
فیلم «دوئل» درباره بحبوحه جنگ ایران و عراق است که عده‌ ای تلاش می‌ کنند از خروج یک گاو صندوق از کشور جلوگیری کنند، «زینال» در این بین به حسن نیت آن‌ ها شک کرده و سعی می‌کند گاو صندوق را از چنگ آن‌ ها در بیاورد.