پوستر فیلم  از زمین به اکو

از زمین به اکو

محصولآمریکا
فیلم «از زمین به اکو» داستان چهار نوجوان به نام های «الکس»، «تاک»، «مونک» و «اما» است که پس از دریافت یک سری پیام های رمزگذاری شده عجیب، موجودی بیگانه از یک سیاره دیگر را پیدا می کنند که در تلاش برای بازسازی سفینه فضایی خود است. آن ها سعی می کنند تا از او محافظت کنند تا به سیاره خود برگردد، اما در این میان عده ای مشکل ساز می شوند.
فیلم‌های پیشنهادی
Dave Green
Ryan KavanaughAndrew Panay
Joseph Trapanese